Friday, December 12, 2014

In the mood of love


ที่รูข้างกำแพงของนครวัด
โจวมู่หวันฝากความลับของเขาไว้อย่างแผ่วเบา
เขาค่อยๆบรรจงถ่ายทอดความลับทีละน้อยๆ
จนใกล้เย็นค่ำ ความลับทั้งหมดจึงถูกไขออกมา
ความลับที่ไม่อาจบอกใครได้ แม้แต่ตัวเขาเอง
ด้วยว่าถ้าเขารู้อีกครั้ง เขาจะไม่ลืมมันอีก

โจวมู่หวันกลบความลับด้วยเศษดินเพียงกำมือ
เพื่อสมานรูเว้าโหว่บนกำแพงหินประวัติศาสตร์
ที่ซึ่งความลับของเขา จะถูกเก็บไว้ชั่วกาลนาน
ตราบเท่าที่นครร้างแห่งนี้ยังคงอยู่
เพียงว่าสักวันหนึ่ง จะมีคนมาพบความลับนี้


No comments:

Post a Comment